הצעה לשיפוץ חצר ביה"ס האנטרופוסופי לאה גולדברג בגבעתיים

New Anthroposofic school yard 

Lea Goldberg school - Givatayim 

אסף דיאמונד אדריכל

סקיצה ראשונה

סקיצה סופית