2020 משרדים 

רוטשילד תל אביב

Office space 2020

Rothschild blvd. TLV

אסף דיאמונד אדריכל